VITI Romuald Cholewik, Marcin Kukla, Rafał Plewa Spółka Cywilna gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu) w wyniku dobrowolnego ich przekazywania, a ich przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wykonania umowy kupna-sprzedaży zawartej z Państwem w celu jej należytego wykonania (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)). 

b) do przedstawienia oferty handlowej (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)). 

     Administratorem danych osobowych jest:

VITI Romuald Cholewik, Marcin Kukla, Rafał Plewa Spółka Cywilna
ul. Bławatków 4, 43-300 Bielsko-Biała

NIP: 9372718342 |  REGON: 381876435

     Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do

a) zawarcia i wykonywania pojedynczych umów zawartych z Państwem w ramach współpracy i dokonywania jakichkolwiek transakcji handlowych.  Na potrzeby wykonania umów z Państwem będą przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nazwa firmy i numer telefonu. Dane osobowe posłużą do realizacji transakcji sprzedaży, kontaktu z Państwem w razie takiej potrzeby oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, czy dochodzenia roszczeń. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność zawarcia z Państwem umowy, a co za tym idzie współpracy handlowej z nami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia  współpracy handlowej z Państwem, a po takim zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących VITI Romuald Cholewik, Marcin Kukla, Rafał Plewa Spółka Cywilna i w stosunku do niego lub przez okres wymagany w odrębnych przepisach np. do celów podatkowych lub księgowych.

b) przedstawienia oferty handlowej. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ważności oferty lub do momentu odwołania zgody.

     Przysługuje Państwu prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usunięcie danych osobowych będzie wiązało się z rezygnacją ze współpracy z nami.

      Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych lub obsługą księgową lub dochodzeniem roszczeń, a także firmy kurierskie, z którymi współpracujemy w zakresie dostarczania Państwu przesyłek.

Aktualności

 • Wolne 11. i 12. listopada 07-11-2021

  W dniach 11. i 12. listopada firma będzie nieczynna. Przesłane zamówienia zostaną zrealizowane 15....

  Czytaj więcej...

 • Życzenia świąteczne i noworoczne 2018 / 2019 09-12-2018

       Życzymy Państwu, by świąteczny czas przyniósł radość i pokój, a Nowy Rok 2019 obfitował w same...

  Czytaj więcej...

 • Przerwa świąteczna 2018/2019 09-12-2018

       Informujemy Państwa że w dniach 24.12.18-01.01.19 ze względu na okres świąteczno-noworoczny...

  Czytaj więcej...

 • VITI Spółka Cywilna 09-12-2018

       Od 1. grudnia firma VITI Małgorzata Cholewik działa jako firma VITI Romuald Cholewik, Marcin...

  Czytaj więcej...

 • Konfigurator siłownikow hydraulicznych CONFORTI 18-12-2017

       Udostępniamy Państwu konfigurator (a właściwie konfiguratory) siłowników hydraulicznych CONFORTI....

  Czytaj więcej...